2006 - Bentli Sp. z o.o.

Bentli Sp. z o.o.

ul. Kliczkowska 42
58-100 Świdnica
tel. 074 857 71 88
tel. 0509 380 175
tel. 0500 125 860
bentli@bentli.pl
< Strona główna

Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Świdnicy
Nr 60 1090 2369 0000 0001 0373 9957
NIP 884-25-41-516

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000230570
Regon 020052286
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł